BDAS`19
Institute of Computer Science The Silesian University of Technology
switch to english
wybierz język polski

BDAS`05-12 paper searching system

Search papers

How to search?

Home > Description

Sesja dydaktyczna: Informatyka w edukacji - wyzwania, problemy, rozwiązania

Opis

Celem sesji jest prezentacja oraz dyskusja zagadnień związanych z szeroko pojętą edukacją z zakresu informatyki. Na sesji prezentowane będą zagadnienia związane z najnowszymi trendami w informatyce (w zakresie m.in. baz danych oraz inżynierii programowania) w sposób przydatny dla nauczycieli akademickich, studentów kierunku Informatyka oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Sesja obejmuje również omówienie narzędzi wykorzystywanych w edukacji związanej z informatyką na różnych poziomach nauczania. W zamierzeniu sesja ma stać się międzynarodowym forum wymiany doświadczeń dydaktycznych w zakresie kształcenia informatyków.

Wymagania

 • • Tematyka artykułu:
 • • Rekomendowana liczba stron: 8-12
  • • Praktyczna wiedza dotycząca najnowszych/ najbardziej popularnych narzędzi/technologii w szczególności z zakresu inżynierii danych i programowania
  • • Przegląd/porównanie narzędzi/rozwiązań
  • • Narzędzia wykorzystywane w nauczaniu informatyki
 • • Format Studia Informatica
 • • Język angielski lub polski
 • • Artykuł oryginalny, nie publikowany w innych materiałach
 • • Przynajmniej jeden z autorów zaakceptowanego artykułu musi zarejestrować się w serwisie konferencji BDAS oraz zaprezentować artykuł w ramach sesji

Rekomendacja dla recenzentów:

 • • Czy artykuł prezentuje wiedzę praktyczną, istotną z punktu widzenia studenta/nauczyciela na kierunku Informatyka oraz pokrewnych
 • • Czy artykuł omawia wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi w edukacji
 • • Czy artykuł dotyczy sposobów/technik nauczania myślenia analitycznego/programowania na różnych poziomach zaawansowania

Informacja o publikacji:

 • • Przyjęte artykuły zostaną opublikowane w Studia Informatica
back           

Supporters

Patrons

Institute of Computer Science The Silesian University of Technology, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, Poland

v. 2012.5.1.1 eConf © 2004-2012 Piotr Kuźniacki

Last modification 08-10-2018

Site counter 172670 Online users 9